O nas

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną. Działamy nieprzerwanie od 1999 r.

Od 2005 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Nasze stowarzyszenie zostało założone przez grupę osób zebranych wokół idei rozwijania kultury i edukacji kulturalnej młodego pokolenia mieszkańców Rzeszowa.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR– organizacja pożytku publicznego ma bogate doświadczenie w realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i edukacji kulturalnej. Zajmuje się organizacją konkursów, festiwali z różnych dziedzin amatorskiego ruchu artystycznego. zajmuje się organizacją konkursów, festiwali z różnych dziedzin amatorskiego ruchu artystycznego.

Stowarzyszenie zrzesza twórców i pedagogów kultury oraz osoby zainteresowane wspieraniem działań Stowarzyszenia.

W swojej ponad 20-letniej historii zainicjowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg ważnych działań wpisujących się na stałe w pejzaż kulturalny Rzeszowa i regionu- nasze działania.

Uczestnicy warsztatów, konkursy, festiwali, plenerów, wystaw i innych akcji artystycznych mieli możliwość prezentowania się we własnym środowisku oraz na arenie międzynarodowej w całej Europie od Gibraltaru po Krym.

Od początku swojego działania współpracujemy z różnymi instytucjami i organizacjami.

Wśród nich ważne miejsce zajmuje współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie.

Na statutowe działania pozyskujemy środki z wielu źródeł. Do najważniejszych należą między innymi: programy grantowe finansowane przez administrację rządową i samorządową, wpływy od przedsiębiorców i osób prywatnych w tym darowizny od osób fizycznych w ramach 1,5 % podatku dla organizacji pożytku publicznego oraz działalność własna.

Od 1999 r. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Anna Gargała.