Nasze działania

Nasze stowarzyszenie to organizacja pożytku publicznego, która ma bogate doświadczenie w realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki i edukacji kulturalnej. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy m.in takie projekty:

•    wiele edycji warsztatów rękodzielniczych i teatralnych adresowanych do dzieci, młodzieży i nauczycieli

•    organizacja wyjazdów na przeglądy i festiwale o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym zespołów tanecznych, wokalistów czy grup teatralnych

•    organizacja różnych form letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania oraz krajowych i zagranicznych,

•    Ogólnopolski i Międzynarodowy Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”- kolejne edycje w latach 2002-2019 – wspólny projekt z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie we współpracy z Kuratorium Oświaty i Prezydentem Rzeszowa

•    Spotkania Folklorystyczne Młodzieży Szkolnej „Łączy nas tradycja” 2008 r.- wspólny projekt z Młodzieżowym Domem Kultury w Rzeszowie,

•    plener Malarski „Barwy Rzeszowa i Kazimierza” – 2010 r.,

•    ilustrowany tomik poezji Kamili Potapiuk „W letniej sukience” – 2011 r.,

•    Plenery plastyczny dla rzeszowskich artystów-pedagogów pn.„Natura źródłem inspiracji” 2012 -2016,

•    Festiwal Musztry Paradnej CONSAVIA – 2017, 2019

•    I-III Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Na polską nutę” – 2017-2019

•    Zaduszkowy koncert wspomnień – „Ocalić od zapomnienia” – 2017-2019

Ponadto Stowarzyszenie organizuje i wspiera finansowo wyjazdy zespołów tanecznych na prestiżowe imprezy o zasięgu krajowym i międzynarodowym jak np. Mistrzostwa Europy i Świata