„Wielka przygoda z Minecraft” 2023

W sierpniu 2023 wystartowaliśmy z projektem „Wielka przygoda z Minecraft” – Nauka programowania oraz projektowanie 3D poprzez grę Minecraft Education, ramach realizacji zadania publicznego, o którym mowa w ART. 16 UST. 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach zadnia „ Organizacja zajęć sportowych i towarzyszących m. innymi: turniejów , zawodów, rajdów itp., dla dzieci
i młodzieży jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego” ogłoszonego przez Gminę Miasto Rzeszów. Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zamieszkujących w Rzeszowie oraz uczęszczających do placówek edukacyjnych opiekuńczych czy rehabilitacyjnych zlokalizowanych na terenie naszego Miasta poprzez stworzenie możliwości kreatywnego, bezpiecznego wykorzystania komputera i połączenie zabawy z edukacją. Grupa docelową są uczniowie w wieku 7 – 15 lat – łącznie 60 osób. Uczestnicy poznają zasady programowania w edukacyjnej wersji popularnej gry Minecraft , podstawy programowania i druku 3D W OPARCIU O Minecraft Education i TincerCad,
a także podstawy budowania i programowania robotów LEGO SPIKE. Zajęcia odbywają się w Centrum Minceraftu i Druku 3D przy Unii Lubelskiej 1 w Rzeszowie. Są realizowane jako dodatkowa forma z zakresu profilaktyki uniwersalnej, służącej powstrzymywaniu uzależnień, promującej zdrowy styl życia, troskę o zdrowie swoje i najbliższych. Podczas zajęć prowadzona jest także działalność informacyjna i edukacyjna z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, nie tylko dla osób dotkniętych tym problemem,
ale w szczególności dla uczniów z rodzin, w których najbliżsi są pogrążeni w destrukcyjnym uzależnieniu. Wprowadzenie dzieci w świat nauki i nowych technologii może skutecznie odwrócić ich uwagę od potencjalnych szkodliwych zachowań, takich jak sięganie po używki. Zajęcia kształtują logiczne myślenie, ale i charakter. „Dofinansowano z Budżetu Gminy Miasto Rzeszów” .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *